• antalya pasta maytabitepeden ışık volkanıantalya şelale gösterisi ve satışantalya volkan gösterisivolkanla giriş gösterisi

    Pasta ve el maytabı, 4 ayrı boyda ve sürede yanan volkan ürün satışı mevcuttur. Aynı zamanda şelale montaj ve hizmet organizasyonu mevcuttur.

    YUKARIDAN ATEŞLİ ŞELALE GÖSTERİSİ 29lu OTOMATİK : 600TL
    Yukarıdan Aşağıya Akış: 10 Metre Gösteri Süresi:60sn (Gösteri CatID275)

    AŞAĞIDAN GİRİŞ İÇİN 12li MANUEL VOLKAN: 250TL
    Aşağıdan Yukarı akış: 4 metre Gösteri Süresi: 40sn ( GösteriCatid50)